Interesse

Uitgangspunt voor Savickas zijn de manifeste Interesse. Die interesses, die deze client heeft blijkens de (TV) programma’s die hij kijkt; de hobby’s die hij heeft en de tijdschriften die hij leest.

Om cliënten te helpen bij het kiezen van een passende werkomgeving, kijkt Savickas naar 4 dimensies als hij zijn cliënt hoort vertellen over zijn favoriete programma’s, tijdschriften of hobby’s:

1) de plekken waar de cliënt graag werkt

2) het soort mensen met wie men graag omgaat

3) de problemen, die men graag te lijf gaat

4) de gereedschappen of procedures die de cliënt graag gebruikt

voorbeeld Interesse  

 

Menstypen en werksectoren

Menstypen
Beroepen zijn ingedeeld naar de typologie van Holland. Dit helpt om – als het typeplaatje van je client helder is – te kijken naar passende beroepen; de werkomgeving waar je gezien je interessen en kwaliteiten uit de verf komt.  
De Holland types (John Holland) vormen de meest voorkomende indeling waarmee gezocht kan worden. Deze Amerikaanse link en Nederlandse link zijn openbaar. Er is ook een betaald zoekinstrument (o.a. LDC Leeuwarden), waar beroepen weer gekoppeld zijn aan vacatures. De beroepenzoekers baseren zich op dezelfde typen, maar worden net anders benoemd. In het schema de verschillende benamingen.

Schermafbeelding 2015-07-17 om 12.24.59

Holland a la Savickas. In de overtuiging van Savickas geeft een interview over interesses een persoonlijker en meer zuiver beeld dan een test. Nadat gevraagd is naar manifeste interesse kan de vertaling gemaakt worden naar de typologieën. Dat kan door de client zelf rechtstreeks te vragen welke van de types het beste past. Een andere wijze is een vertaling maken van de opgevraagde Tijdschriften en TV of Internetprogramma’s naar de Types.  In dit schema  vind je de vertaling

Jouw plek in de wereld van het werk De wereld van werk ondergebracht in 17 werksectoren. Hier gaat het om het nut van werk voor de samenleving en wat je interesseert. Het is geschreven voor een jeugdige doelgroep. Nuttig als je met je cliënten nauwkeuriger wilt onderzoeken welke werksectoren passen bij diens interessen. De werkbladen zijn ontwikkeld door Omega advies&coaching en Luken Loopbaanconsult voor begeleiding van leerlingen.(ACT toolkit voor LOB)