Storytelling

In het Career Story Interview wordt de loopbaan als persoonlijk verhaal gezien. En net als in een boek of film, (her)ontdekt de hoofdpersoon zijn oorspronkelijke drijftheater.veren en talent, waarmee hij of zij weer een nieuw loopbaanavontuur in kan gaan. De hoofdpersoon is de client, die aldus weer stevig wortelt in zijn eigen verhaal en van daaruit nieuwe perspectieven ziet.

Het Career Interview werkt snel en is leuk is om te doen. Cliënten zijn vaak verrast over de krachtige opbrengsten in slechts 2 gesprekken. De drempel is laag; er is geen uitgebreide voorbereiding nodig en de coaching blijft ‘nabij’ door het gebruik van eigen verhalen in plaats van testen.