Schaduwintervisie

Onderdeel van je lidmaatschap aan het netwerk is schaduwcoaching. Dit gaat per mail. Je stuurt je vraag in en je krijgt een antwoord. Als je wilt dat Mieke meekijkt naar hoe je verbanden en conclusies getrokken heb, stuur je het ingevulde interviewformulier in en je werkblad. Je ontvangt binnen enkele dagen antwoord. Regulier gebruik is max 2 keer per jaar.

Persoonlijke schaduwcoaching. Wil je intensiever begeleid worden in je coaching dan kun je daartoe een afspraak maken. In principe kom je naar Utrecht of we spreken ergens af wat ook nog op mijn gebruikelijke routes ligt. Het netwerktarief bedraagt 75,– per uur ex BTW. Wil je vaker (meer dan 2x per jaar)  schaduwcoaching per mail, dan is dat ook prima.  Een reguliere casus vraagt ongeveer een half uur tijd.  

Spelregels intervisie

1)Intervisie wordt in de regio georganiseerd. Eens per jaar kan Mieke uitgenodigd worden om een regionale bijeenkomst bij te wonen.

2) Een bijeenkomst gaat door als er minimaal 4 deelnemers zijn

3) Het maximum aantal deelnemers bedraagt 7. Een regio kan besluiten tot een groter aantal deelnemers.

4) Data en locatie worden – mits doorgegeven – vermeld onder Agenda/geplande intervisie  in het besloten deel van de website.

Intervisie voorbereiden

Om vruchtbaar met elkaar te kunnen overleggen, is – in mijn ervaring – enige voorbereiding vooraf nuttig.

1) verzamel je eigen vragen vooraf

2) breng een casus in, waarvan je je afvraagt of er meer inzat of van twijfelt of je de rode draad goed te pakken had. Formuleer je vraag en gebruik het geanonimiseerde formulier intervisievraag om je intervisiegroep gericht te informeren; zodat zij goed mee kunnen denken.

3) Ook ter plekke kun je structureren over andere professionele vragen, zie voor een voorbeeld de Balintmethode hieronder.

4) overige regionale agendapunten

Een mooie structurerende methode van intervisie is bijvoorbeeld de Balintmethode; kijk even hoe je hem naar je hand zet voor een handzame casusbespreking