Drijfveren

In het omzetten van de preoccupatie naar actief beheersen wordt de drijfveer al op jonge leeftijd geboren. De kwaliteiten van de rolmodellen hebben de client geholpen om de preoccupatie te gaan beheersen. In het Favoriete Verhaal toont zich het verlangen; dat kan het verlangen zijn dat met de verdere ontwikkeling van de drijfveer te maken heeft of een actueel verlangen in deze levensfase. Het Favoriete verhaal geeft een kijkje op het gewenste vervolg.