Netwerkbijeenkomst CSI 5 april 2023

De netwerkbijeenkomst was zeer geanimeerd en inspirerend. Het blijft een genoegen met zulke professionals te verdiepen in onderdelen van het CSI!

Na een presentatie over “werken met de jeugdervaring”, werd in 2 tallen ervaring opgedaan. De conclusie was helder. Ja – net als Savickas en Adler beweren – is een jeugdervaring die opkomt altijd gelinkt aan huidige uitdagingen. En je kunt er profijt van hebben als je je daar bewust van bent en kunt nadenken over aanvullende of andere strategieën om met uitdagingen om te gaan. In de presentatie ook een analyse van een interview met Adelheid Roosen als illustratie voor de verdieping in de rode draad.

Presentatie netwerkbijeenkomst 05-02-2023
Oefening werken met de jeugdervaring

CSI kan – naar de ervaring van enkele deelnemers – prima ingezet worden in de transitie van werk naar ….. De subgroep die aan de slag ging met de input  CSI in pensioenfase  concludeert dat het CSI zich uitstekend leent om de volgende “legere” fase in beeld te krijgen juist omdat waarden dan vooral richtinggevend zijn. Aanvullend wordt gedacht aan “rouwverwerking” in het traject op te nemen, indien dit van toepassing is.

CSI in training leverde mooie voorbeelden op van het inzetten van Jeugdhelden en het Favoriete verhaal in trainingen.

Media in het Career Story Interview

Hij is een Zij

Hij is een zij

Wat heeft de serie “Hij is een zij” te maken met de serie “Een dubbeltje op zijn kant”? Voor client Nicole is dat duidelijk. Beiden gaan over “gevangen zitten”. De een in een niet passend lijf en de ander in schulden. Ook de client voelt zich gevangen zitten en ontdekt gaandeweg wat haar eigen perspectief is om vrij haar loopbaan te vervolgen.

LV-2022-03-11 In dit artikel in LoopbaanVisie (augustus 2022) wordt beschreven welke impact verhalen kunnen hebben op loopbaankeuzes.

Basispresentatie CSI

De basispresentatie is een introductie van het gedachtengoed Career Story Interview, waarbij informatie gedeeld wordt en via oefening ervaren kan worden. Leden van het netwerk kunnen deze gebruiken als basis voor de eigen presentatie. Zet hem naar je eigen hand, het is belangrijk met eigen voorbeeld van rolmodellen en favoriet verhaal te werken. Bij deze presentatie kan ook gebruik gemaakt worden van een werkblad voor deelnemers (om zelf te oefenen) en een draaiboek.

standaardpresentatiepptx
werkblad workshop
Draaiboek proeverij versie 02 2019

Voor collega-professionals heeft netwerklid Jos Karssies de presentatie specifiek gemaakt met meer theoretische achtergrond, video-fragmenten en wapenfeiten van Savickas zelf.Ook deze presentatie kun je gebruiken. Presentatie Jos Karssies