Bijgesteld format levensportret 2020

Gaandeweg is een manier van opschrijven ontstaan, die de Rode Draad van de ontwikkeling nog meer zichtbaar maakt.Specifiek houdt het in om onder “Ontwikkeling en Rode Draad” de essentie van de jeugdervaringen te benoemen; de ontwikkeling en het Favoriete Verhaal (perspectief). Verwerkt in dit “word” document Format Levensportret

 

Alle aspecten worden toegelicht met een voorbeeld in deze pdf:

toelichting format levensportret client versie dec 2019