Bijgesteld format levensportret 2020

Gaandeweg is een manier van opschrijven ontstaan, die de Rode Draad van de ontwikkeling nog meer zichtbaar maakt.Specifiek houdt het in om onder “Ontwikkeling en Rode Draad” de essentie van de jeugdervaringen te benoemen; de ontwikkeling en het Favoriete Verhaal (perspectief). Verwerkt in dit “word” document Format Levensportret

 

Alle aspecten worden toegelicht met een voorbeeld in deze pdf:

toelichting format levensportret client versie dec 2019

Van Pre-occupatie naar occupatie

Lydia en Raymond vonden een mooie vorm om de opbrengsten van het Career Story Interview terug te koppelen naar de client. Alle ingrediënten voor het koersen in je loopbaan komen terug. Voorlopig heet de terugkoppeling “Questie Kaart”. Ze zoeken nog naar een goede naam. Heb je een idee daarvoor, laat het ze weten.QuestieConsult

Voorbeeld levensportret

Het levensportret wordt samengesteld uit de verhalen over jeugdhelden, interesses, favoriet verhaal en motto. Alle ingrediënten komen samen. In het levensportret wordt de rode draad zichtbaar en de ontwikkeling waar de cliënt in staat.  In het voorbeeld wordt de opbouw stap voor stap zichtbaar. voorbeeld tot stand koming levensportret

Alle verbindingen komen terecht in het levensportret. De kern van het levensportret vind je in het voorbeeld verbindingen levensportret. Afhankelijk van je eigen stijl en overige aanpak zul je op relevante onderdelen nader ingaan in het levensportret